top of page

Deka Evleri Konaklama Hizmet Sözleşmesi İlerleyen maddelerde Müşteri olarak anılacak olan gerçek ve/veya tüzel kişi ve diğer tarafta ilerleyen maddelerde tesis olarak anılacak olan Tesis,ilerleyen maddelerde taraflar olarak anılacaktır. Bu taraflar; işbu sözleşmenin resmi bir teklif olduğunu, ücretli konaklama hizmetinin sunulması için tüm şartları içerdiğini, aşağıda belirtilen tüm şartların taraflar için bağlayıcı olduğunu, işbu sözleşmeyi aşağıdakiler maddeler dahilinde akdetmiş bulunmaktadırlar. 1.SÖZLEŞME KONUSU 1.1. İşbu sözleşme uyarınca tesis, müşterinin talebi üzerine tesiste konaklama hizmetini sunmakla yükümlüdür (ileride ‘Hizmet’olarak anılacak). 1.2. İşbu sözleşmenin imzalanmasıyla(Müşteri, tesiste konaklamak ve/veya tesisin sunduğu hizmetler için rezervasyon yaptırarak işbu sözleşmeyi imza ettiğini kabul etmektedir)birlikte Müşteri, tesiste konaklama kuralları, rezervasyon kuralları ile tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini teyit etmektedir. 1.3Tesis,Müşteri'nin talebini teyid ettiğinde taraflar,işbu sözleşmeyi akdetmiş olacaklardır. 2. KONAKLAMA REZERVASYONUNUN ŞEKLİ 2.1. Hizmet rezervasyonu, müşteri temsilcisi ile görüşme yolu ile gerçekleştirilebilir. 2.2. Müşteri talebini feshetmek veya herhangi bir değişiklik yapmak istediği durumda işbu sözleşmede belirlenen hususlara uymak ve şartları yerine getirmek kaydıyla müşteri temsilcilerine şahsen başvurabilir. 2.3. Müşterinin, rezervasyonunda değişiklik yapma talebinin en geç,konaklamanın başlangıç tarihinden 14 (on dört) gün önce müşteri tarafından veya müşterinin yetkilendirilmiş vekili tarafından 2.2. maddesinde belirtilen yöntem ile otele iletilmesi gerekmektedir. 2.4. Müşteri herhangi bir ücret ödemeksizin rezervasyonu için en fazla 1 defa değişiklik ve fesih talebinde bulunabilir. Müşteri daha fazla değişiklik talebinde bulunduğu takdirde, tesisin uyguladığı değişiklik, rezervasyon ve iptal tarifesine göre ücret ödemekle yükümlü tutulacaktır. 2.5. İşbu sözleşme ile müşteri, kayıt sırasında özel indirimin uygulandığı dönemdeki (erken rezervasyon dönemi v.b.) rezervasyonda herhangi bir sebepten dolayı değişiklik yaptığı/yapmak istediği takdirde yeni yapılacak rezervasyonun gerçekleşeceği tarih sırasında uygulanan fiyat listelerine göre yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kayıt sırasında özel indirim uygulanan dönemlerin dışında yapılan rezervasyon değişikliklerinde özel indirimlerin geçerli olmayacağını müşteri kabul etmiştir. 2.6. Tesis, müşterinin süresi içerisinde yapacağı değişiklik talebini müsaitliğine göre cevaplayacaktır. 2.7 Tesis odasında en az 18 yaş üzeri bir kişi olacaktır.18 yaş altı kişiler ebeveynleri yanında olmak şartı ile konaklayacaktır. 3. ÖDEME ŞEKLİ 3.1. Tesise,müşteri Online rezervasuon sistemi aracılığıyla kredi kartı ile yapılan ödemeler sırasında kendi kredi kartı bilgilerini sisteme girecektir veya tawk to online müşteri temsilcileri yardımı ile yapılacak ödemeler müşteri temsilcilerine iletilir ve onlar müşteri adına istenilen tarih oda vb. bilgiler ile satın almayı gerçekleştirir. 3.2. Tesis,kredi kartı bilgilerinin ve bilgilerin sunulduğu sistemin,bilgilerin herhangi bir durumda ve herhangi şekilde görünmesini veya kopyalanmasını engelleyen özel bir güvenlik sisteminin koruması altında olduğunu kabul eder. Tesis,aynı zamanda, zarar verici programlar ve müşterinin bilgisayarından kaynaklanan buna benzer program sistemleri ve müşterinin dikkatsizliği sebebiyle, bilgi ve belge ve sırların üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmesi dolayısı ile meydana gelen zararı karşılamayacak ve bundan hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. 3.3. Fatura,Müşteriye hizmeti aldıktan sonra otelden çıkışı esnasında verilecektir. Müşteri faturasını çıkış esnasında almaz ise Müşterinin belirttiği adrese gönderilecektir. Eğer Müşteri, faturayı gönderecek adresi belirtmediyse fatura irtibat adresine gönderilecektir. Müşterinin yanlış adres belirtmesi, alıcıyı belirtmemesi veya alıcının belirtilen adreste bulunmaması nedenleri ile faturanın alınmamasından Otel sorumlu tutulmayacaktır. 3.4. Sitemizden yapılacak ödemeler Türk Lirası olacaktır.Diğer ödeme yöntemlerinde (banka havaleleri,v.b) Euro,Dolar ve İngiliz Sterlini kullanılabilir.Döviz kurları ile alakalı bilgiler T.C Merkez Bankası tarafından sağlanmaktadır. 4. ÖDEMENİN İADE ŞEKLİ ve İPTALLER 4.1. Yapılan ödemenin tamamı,Müşterinin iptal talebini Tesis'e giriş tarihinden 14(on dört) gün önce 2.2.maddesindeki yöntemlerden biri ile Tesis'e iletmesi halinde yapmış olduğu ödeme bu talebini takip eden 5(Beş) iş günü içinde Tesis tarafından komisyon,vergi v.b masraflar düşülerek kendisine iade edilecektir. 4.2. İptal talebi,Müşterinin Tesis'e giriş tarihinden 14 günden erken bir tarihte yapıldığı durumda, Müşteriden alınan konaklama ücretinin tamamının iadesi mümkün olmayacaktır ve müşteri bu tutarı otele cezai şart olarak ödediğini geri dönülemez olarak kabul ve beyan etmiştir. İş bu sözleşme gereğince Müşterinin ödeyeceği cezai şart ve diğer tazminatlar için katma değer vergisi ödenmesi gerektiği takdirde müşteri yürürlükteki katma değer vergisini ödemek mecburiyetindedir. 4.3. Rezervasyon kaydı sırasında, Kredi kartıyla yapılan ödemelerden yapılacak iade veya geri ödemeler, ödemenin yapıldığı Müşterinin kredi kartının ait olduğu banka hesabına ve/veya ödemenin gönderildiği banka hesabına tesis tarafından geri yatırılacaktır. 4.4.Tüm iade işlemlerinde,Tesis tarafından komisyon,vergi v.b. masraflar düşülerek Müşteri’ye iade edilecektir. 5. KONAKLAMA ŞEKLİ 5.1. Giriş sırasında Müşterinin ve beraberindekilerin yaşı ve kimliği kontrol edilecektir. Müşterinin yanlış bilgi vermesinden dolayı yaşanabilecek hukuki sorumlulukları müşteri peşinen kabul,beyan ve taahhüt etmiştir.Bu durumdan dolayı oluşabilecek harcamaları da Müşteri karşılayacaktır. 5.2.Müşteri, konaklama süresince yapacağı ekstra harcamaları çıkış esnasında ödeyecektir. 5.3. Müşteri, tesise vardığı saat kaç olursa olsun,otele giriş günü en erken saat 13:30'da yerleşeceğini ve otelden çıkacağı saat kaç olursa olsun en geç saat 11:30’da odadan çıkış yapacağını kabul etmiştir. 5.4. Online rezervasyon sırasında rezervasyon ücretinin tamamı alınacaktır. 5.5. Evcil hayvanlar tesise bildirilmek şartı ile kabul edilir. 5.6. Müşterinin tesise yerleştikten sonra tesisin sorumluluklarını yerine getirmemesi dışında bir sebepten dolayı hizmetten vazgeçmesi durumunda yapılan ödeme iade edilmeyecektir. 6. TARAFLARIN SORUMLULUĞU 6.1.Tesis, Müşterinin, rezerve ettiği odaya yerleştikten sonra, mücbir sebepler dışındaki sebeplerden doğan tüm durumlarda Müşteriye ek hizmet ve/veya alternatif hizmet sunarak hasarları karşılayacaktır. 6.2Müşteriye kalitesiz hizmet sunulduğu durumda Müşteri şikayetini yazılı şekilde Tesis temsilcisine bildirecektir, aksi takdirde Tesis tarafından sunulan hizmet kusursuz ve zamanında sunulmuş sayılacaktır. 6.3.Müşterinin, sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda,yapmış olduğu ihlal sonucu otelin uğradığı her türlü zararı karşılamayı Müşteri,kabul ve taahhüt eder. 6.4.Tesis,mevsim şartları ve turizm sezonuna göre konaklama hizmetinin şart ve koşullarını değiştirebilir. 7. DİĞER HÜKÜMLER 7.1. Olumsuz hava şartları, grev-lokavt, terör, askeri harekat, sel, yangın v.b.tahmin edilemeyecek durumlar mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu tür durumların meydana gelmesi durumunda tesis,hizmet vermeye devam etmeyebilir. 7.2.Tesis, bayram veya yeni yıl vb. diğer özel günlerin programlarını otele bağlı olmayan sebeplerden dolayı değiştirme hakkını saklı tutar. 7.3. İşbu sözleşme uyarınca doğacak ihtilafların çözümünde Müşteri, Bölge Mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul,beyan ve taahhüt etmiştir. 7.4. Tesis,Müşteri tarafından odasında ve genel alanlarda verilen hasarlardan,tahribatlardan ve/veya kaybolmuş parçalardan dolayı oluşan maddi,manevi tutarları tazmin etme hakkını saklı tutar. 7.5. Kanuna göre tesisin kapalı alanlarında sigara içmek yasaktır. 7.6. Rezervasyon yapan her müşterinin bu işbu sözleşmesini okuyup,onayladığı esas alınacaktır.

bottom of page